Vi vill minska utanförskap och öka den psykosociala hälsan

Det förebyggande arbetet är en viktig del av Social- och omsorgskontorets uppdrag. Bland de som arbetar förebyggande finner vi fältarna. Fältarnas uppdrag är att finnas där för Södertäljes ungdomar.

Som fältare i Södertälje gör du skillnad. Simon Sauma sadlade själv om från restaurangbranschen för att känna att han gör större nytta i ungdomars vardag. Han började arbeta på ett HVB-hem för ensamkommande medan han studerade en 2-årig utbildning inom humanistisk behandling.

- Jag valde det här yrket för att det är viktigt för mig att känna att jag gör skillnad säger Simon. Jag vill att ungdomarna i Södertälje ska känna sig sedda och vidga sina vyer och framtidsplaner.

- Vi kan se värdet, både för samhället och för de enskilda, att våra barn och ungdomar får de bästa förutsättningar för att utvecklas på bästa sätt. Vi vill minska utanförskap och öka den psykosociala hälsan. Ett oerhört viktigt uppdrag säger Victoria Larsson, resultatenhetschef för Förebyggandeenheten.

Att arbeta förebyggande är ingen ny tanke. Redan idag är det tydligt att det ingår i socialtjänstens uppgifter att bedriva den här typen av uppsökande arbete. Att arbeta uppsökande bland ungdomar är desto viktigare nu när vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar.

- Jag tror vi alla är överens om att barn och unga är det viktigaste vi har säger Victoria. Fältarna har en central roll inom socialtjänsten att tidigt kunna identifiera ungdomar som riskerar att utveckla psykisk ohälsa, hamna i missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Fältarna ger ungdomarna stöd men lotsar även vidare till annat stöd och annan hjälp om det behövs.

- Vi ser också att vi behövs för att bryta normer fortsätter Simon. Det finns en ohälsosam machokultur som vi behöver motverka.

Simon Sauma och Michelia Sado
På bilden: Simon Sauma och Michelia Sado

Simon har arbetat som fältare i Södertälje kommun i drygt ett år och är nöjd med sitt yrkesval.

- Det är ett flexibelt jobb där vi själva kan lägga upp arbetet baserat på våra prioriteringar. Sedan gör jag skillnad hos de ungdomar som känner sig bortglömda eller har tappat förtroendet till vuxenvärlden.

Vad tänker du Simon att vi kan göra tillsammans - socialtjänst, skola, civil samhället, privata företag, polisen och organisationer - för att stödja barn där de befinner sig? 

- Att inte vara dömande och möta barnen/ungdomarna där de är i sitt mående och vara en hjälpande hand till en bättre fungerande vardag. 

Hur skulle det se ut rent konkret?

- Vi behöver fysiskt finnas där för ungdomarna så de kan vända sig till oss vid behov, finna deras intresse och vägleda dem till en främjande sysselsättning och en gynnande framtid.

Just nu söker fältarna en ny kollega! Är du intresserad? Läs mer om jobbet här!