Vintercyklistkampanjen i Södertälje – så gick det!

Under fyra månader cyklade 40 Södertäljebor mellan hem och arbete i Södertälje. Kampanjen Vintercyklistens syfte var att få fler att se att det faktiskt går att cykla på vintern – något deltagarna kan instämma i.

- Jag känner mig piggare och gladare, framförallt har jag haft mer energi när jag cyklat hem från jobbet, säger en av deltagarna.

Deltagarna i kampanjen åtog sig att cykla minst 3 km tre gånger i veckan under perioden 1 december och 31 mars. I utbyte mot att de lovat att cykla och logga sina cykelturer, har de fått dubbdäck och ett startkit, liksom peppning av andra vintercyklister.

För en månad sedan gick de i mål, 38 av de från början 40 anmälda vintercyklisterna. Och utvärderingen visar ett bra resultat på både prestation och hur bra vinterycklisterna själva upplevde utmaningen. Nästan alla deltagare cyklade så mycket som de lovat.

- Det som är mest imponerande med att många cyklat så pass mycket är att många av deltagarna var helt nya på det här med vintercykling. Endast ett fåtal av deltagarna cyklade regelbundet under förra vintern - fler än hälften cyklade inte alls under förra vintern, säger Maria Wikenståhl, trafikingenjör och projektledare för Vintercyklisten i Södertälje kommun.

Nästan 60 procent av deltagarna tyckte att det gick bättre än förväntat att cykla, och nästan 40 procent tyckte att det gick som förväntat. Tre av fyra deltagare har märkt en positiv förbättring i sin hälsa.

- Det som jag tror motiverade många av deltagarna att anta utmaningen var just att få till den ack så viktiga vardagsmotionen. Trots att många i teorin vet hur bra det är så är det svårt att motivera sig att trotsa vädrets makter och ta cykeln ändå. Nu tycks många av deltagarna ha blivit frälsta då de har märkt stora skillnader jämfört med tidigare vintrar, säger Maria Wikenståhl.

Förutom att deltagarna upplevde en klar förbättring i det fysiska måendet, tyckte de flesta även att deras psykiska hälsa förbättrades under perioden. En av deltagarna skrev i avslutningsenkäten:
”Jag kände mig gladare under vintern då jag annars brukar bli lite deppig. Dessutom fick jag flera kommentarer om hur pigg och glad jag varit flera morgnar på jobbet.”

- Något som är riktigt roligt att se är att alla utom en av deltagarna tänker fortsätta cykla lika mycket eller mer även kommande vintrar. Det betyder ju att vi har lyckats med ett av våra mål med Vintercyklisten – att fler Södertäljebor ställer bilen och väljer att cykla till och från jobbet istället! säger Maria Wikenståhl.

Projektet innebär också en samhällsekonomisk vinst, främst för att deltagarnas hälsa förbättras, men också på grund av minskade utsläpp. De korta bilresorna är de smutsigaste eftersom motorns rening inte hinner komma igång ordentligt. I Sverige beräknas korta bilresor stå för tre procent av den totala körsträckan men 26 procent av avgasutsläppen. Om alla deltagarnas cykelresor hade gjorts med bil istället hade utsläppen blivit nästan tre ton koldioxid, räknat med en varm motor. I själva verket är den miljö- och klimatmässiga vinsten förmodligen mycket större än så, eftersom alla bilresor som ersatts genom projektet skulle ha varit korta och i kallt väder.

- Projektet har också gjort att vi har fått massor av feedback på vår vinterväghållning, som våra vinterplanerare kan ta med sig inför nästa vinter. Inte minst har våra vintercyklister visat att det faktiskt går att cykla året om i Södertälje!

Vintercyklisten är en kampanj som genomförts i många svenska kommuner. Under vintern 2018-2019 deltog Södertälje kommun för första gången i kampanjen, som en av 11 kommuner i Stockholms län.

Vintercyklistens blogg finns mer resultat från undersökningen och där kan du också läsa om hur det gått under alla de fyra månaderna som utmaningen varade!