VR med PlaymÄkers på Science Week

VR, virtuell verklighet är en fantastisk modern teknologi som har ett värde långt utanför spelvärlden. Terapeutiskt används VR idag världen över för strokehabilitering, smärtlindring, behandling vid PTSD, depressioner och fobier bara som några exempel.

I Södertälje har man sedan 2016 arbetat med VR i äldreomsorgen och upptäckt teknikens potential och de positiva effekterna av VR. Sedan dess har tekniken blivit en del i arbetet hos Södertälje Kommuns ”PlaymÄkers” som bemöter äldre med kultur och ny teknik på en vardaglig basis.

PlaymÄkers har även haft som arbetsuppgift att göra tekniken familjär för personal inom äldreomsorgen. Vi kommer om vad forskningen säger, vad personal behöver tänka på, hur har vi löst det med praktiska tekniklösningar och mycket annat!

Läs mer här