2020

Birkakorset är utan trafikljus!

2020-01-07

Efter trafikolyckan igår kväll i korsningen Stockholmsvägen - Birkavägen blev en av trafiksignalstolparna nerkörd, vilket ledde till att trafiksignalerna nu inte fungerar.

Kommunens entreprenör är på plats och arbetar med att få igång systemet i korsningen. Från att varit helt strömlöst i trafiksignalerna har entreprenören lyckats få igång gulblinket. 

Det kommer att behövas ett större arbete för att få full funktion i signalerna. Entreprenören ska gräva och byta fundament samt skarva kablar under mark. För att kunna utföra detta arbete så kommer de att behöva stänga av ett körfält mot centrum på Stockholmsvägen för att kunna jobba säkert. Detta medför delvis begränsad framkomligheten i korsningen.

Arbetet startar på morgonen onsdagen den 8/1 och beräknas vara klart samma dag.