2020

Begränsad framkomlighet på Oxbacksleden

2020-03-10

Elarbete gör att det är begränsad framkomlighet på en del av Oxbacksleden under en tvåveckorsperiod.

Det pågår elarbeten vilket gör att körfält kommer att stängas av på Oxbacksleden, nära korsningen Järnagatan/Nyköpingsvägen, under en period på två veckor. Avstängningen kommer att flyttas mellan olika körfält under arbetets gång.