2020

Förlängda handläggningstider för Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning

omsorgspersonal med en äldre man

2020-03-03

Förlängda handläggningstider kan förekomma under mars och april då myndigheten byter verksamhetssystem.  Skicka därför in ansökningar i god tid så beslut i ärenden inte fördröjs.