2020

Nu drar pollineringsveckan Pollinera Södertälje igång!

2020-05-15

16-24 maj riktar vi ljuset mot pollinatörernas betydelse i vårt samhälle när Södertälje har sin egen pollineringsvecka, Pollinera Södertälje. Att förbättra för pollinatörernas överlevnad är livsviktigt bland annat för vår matproduktion.

- Pollineringsveckan handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om pollinatörer och deras viktiga roll i ett fungerande ekosystem. Framförallt är det viktigt att uppmärksamma hur vi alla kan hjälpa till så att de får det bättre, säger Maja Nygren, parkingenjör, på Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun.

Pollinatörernas livssituation är idag hotad av samhällsutvecklingen. Förändringar i jordbruket, klimatförändringar och urbanisering har gjort att bland annat bin, humlor, flugor och fjärilar idag har svårt att hitta både boplatser och föda.

- Många pollinatörer lever även i urbana miljöer, det är därför trädgårdar och gröna stråk är så viktiga. Har man en egen trädgård kan man göra några enkla saker för att hjälpa våra pollinatörer.
- Ett tips är att ha växter som blommar hela säsongen, gärna så kallade enkla blommor som gör det lätt för pollinerare att komma åt. Du kan också skapa bostäder genom att inte städa på din tomt utan låta det finnas nån rishög, stock eller ett egengjort insektshotell kvar. Att klippa gräset mer sällan är en väldigt bra åtgärd för ökad biologisk mångfald, samt att ha ett fat med vatten och stenar eller kulor i som pollinatörer kan dricka vatten ur.

Initiativ för att höja kunskapsnivån

Pollineringsveckan är ett initiativ från Pollinera Sverige, ett nätverk som Södertälje kommun ingår i. Veckan handlar framförallt om att sprida kunskap om pollinering och vad man som privatperson kan göra.

När Södertälje kommun antog Pollineringsplanen tidigare i våras, visade den att ett av de stora och viktiga målen var att sprida kunskap. Pollineringsveckan är därför ett startskott för fortsatt arbete med att höja kunskapsnivån, och ett samarbete mellan flera kommunala kontor och Telgebolag.

- Förutom att vi kommer att sprida kunskap framförallt digitalt via vår webb och sociala medier, kommer vi att så en blomsteräng på en gräsmatta utanför stadshuset, där vi även kommer att ha en kunskapsvandring där man kan lära sig mer om pollinering. Förskolor och skolor som ingår i kommunens odlingsrådgivning, ska få material till en pollineringsskola samt frön till en liten äng, som vi fått möjlighet att erbjuda i samarbete med Pollinera Sverige, berättar Maja Nygren och fortsätter:

- Sen vill jag också slå ett slag för Stinsträdgården i Järna, som vi nyss öppnat efter en omfattande restauration. Stinsträdgården är den första parken i kommunen där vi arbetat fokuserat för att skapa en bra plats för pollinatörer. Den är ännu inte så praktfull, eftersom den är nyanlagd, men lite längre fram är den väl värd ett besök!

Vill du också visa vad du gör för våra pollinatörer? Gör ett inlägg på sociala medier och tagga med #pollinerasodertalje och #pollinerasverige

Läs mer om Södertälje kommuns pollineringsplan här.