2020

Torekällgymnasiet i unikt samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan

2020-01-13

Under våren kommer vård- och omsorgsprogrammet på Torekällgymnasiet tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) att genomföra ett hälsoprojekt som riktar sig till seniorer i åldern 65+.

Deltagarna kommer att testas både före och efter projektet för att de ska kunna följa sin hälsoutveckling. I satsningen ingår gratis träning två dagar i veckan samt hälsosamtal. Träningen kommer att äga rum på tisdags- och fredagsförmiddagar under mars och april.

- Det känns jätteroligt att vi har fått ett samarbete med GIH, säger Eva Bida, förstelärare i idrott och hälsopedagog på Torekällgymnasiet. Våra elever får under övervakning av forskare på GIH, specialiserade sjuksköterskor samt hälsopedagoger driva detta projekt från start till mål med hjälp av kunskaper de fått under sin utbildning på Torekällgymnasiet. 

Projektet är ett led i Torekällgymnasiets arbete med värdeskapande lärande, då eleverna på olika sätt genom utbildningen skapar värde åt andra. Tidigare har till exempel elever och lärare från Torekällgymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet i samarbete med biståndsorganisationen ”Projects Abroad” rest till Jamaica för att hjälpa invånarna i staden Mandeville. Ett liknande projekt är planerat under vårterminen.

Informationsmöten

Är du intresserad att delta i hälsoprojektet? Välkommen till ett informationsmöte på Västergårds arena, Västergatan 2, 151 45 Södertälje. Följande dagar och tider kan du välja mellan, ingen föranmälan behövs:

  • Torsdagen den 16 januari 15.30
  • Måndagen den 20 januari 9.30
  • Torsdagen den 23 januari 15.30