2020

Visning av Biologiska museet

2020-01-08

Res till förra sekelskiftet genom miljön och bilderna i museet, hör om hur livet förändrats för människan och utforska vår natur och de djur- och fågelarter vi har omkring oss genom museets diorama.


Tid:

Tisdag 25 februari kl 11 & kl 13

Torsdag 27 februari kl 11 & kl 13

 

Plats:

Museet ligger invid Telgegymnasiet på Erik Dahlbergs väg 3, nära korsningen till Rektorsvägen.

Pris:

Entré 60 kr, fri entré för barn upp till 19 år.

Medtag gärna jämna pengar eller betala med swish. Visningen tar en knapp timme.

Om Biologiska museet

Biologiska museet är en kulturhistorisk pärla och något utav en dold skatt i Södertälje. Det berättar om förra sekelskiftets och 1800-talets idéströmningar och enorma samhällsförändringar som påverkade inte bara människan utan även artsammansättning och artrikedomen i naturen omkring oss.

Museet stod färdigt 1913 och visar ett diorama med uppstoppade djur och fåglar i den sörmländska naturen. Här möter vi våra vanliga arter; hackspettar och änder, vadare och småfåglar, rovfåglar och däggdjur som räv, rådjur och näbbmus.


Välkomna!