Tillgänglighetsredogörelse för Södertäljeappen

Redogörelsen avser Södertäljeappen version 1.0, offentliggjord den 25 januari 2022. Södertälje kommun står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur Södertäljeappen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från Södertäljeappen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till info@sodertalje.se eller ring 08-523 010 00

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • I dagens version/design av Södertäljeappen finns inga alt-texter på bilder från community och kalender. Detta gör att personer utan synförmåga eller med nedsatt syn inte kan ta del av dem.
  • Det finns text över bild på kalender-events i events-flöden där kontrasten inte är tillräckligt bra, beroende på vilken bild som publiceras i eventet. Detta gör att de kan vara svåra att uppfatta för personer med nedsatt syn eller färgseende.

Vi är medvetna om avvikelserna och det finns med i vår utvecklingsplan att åtgärda dessa. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under första kvartalet 2023.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 25 januari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 januari 2022.