Tillgänglighetsredogörelse för Södertälje besöksnäring

Redogörelsen avser Södertälje Besöksnäring (version 1.2), offentliggjord den 7 december 2022. Södertälje kommun står bakom Södertälje Besöksnäring som består av en digital plattform med tillhörande mobil applikation. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur Södertälje Besöksnäring uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Södertälje Besöksnäring?

Vi är medvetna om att delar av plattformen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Södertälje Besöksnäring?

Om du behöver innehåll från Södertälje Besöksnäring som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till info@sodertalje.se eller ring 08-523 010 00.

Rapportera brister i tillgängligheten för Södertälje besöksnäring

Vi strävar hela tiden efter att förbättra plattformens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

I plattformen Södertälje Besöksnäring finns ett formulär där användarna kan skicka felrapporter och feedback kring plattformen. Du kan också använda ovanstående kontaktuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om tillgänglighet för Södertälje besöksnäring

Södertälje Besöksnäring är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

I dagens version av Södertälje Besöksnäring finns inte möjlighet att ange alt-texter på bilder i forumet. Detta gör att personer utan synförmåga eller med nedsatt syn inte kan ta del av dem. 
Vi är medvetna om avvikelsen och det finns med i vår utvecklingsplan att åtgärda dessa. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Senaste bedömningen gjordes den 25 januari 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 februari 2023.