Boel Godner om framväxten av Södertälje Science Park

Den 2 februari 2012 började bra. Vi hade fått in en artikel i DN om Södertäljes stora satsning på skolan och karriärvägar för lärare. Det skulle lägga grunden för ”det nya” Södertälje efter flera riktigt tuffa år. Samma dag hade jag ett möte inbokat med AstraZenecas ledning. Pang på rödbetan, innan jag ens satt mig ner kom beskedet.

De skulle lägga ner sin forskning i Södertälje, 1 200 människor skulle bli av med sina jobb och de enorma centralt belägna lokalerna med toppmodern utrustning skulle tömmas helt inom tio månader. Det var och är fortfarande den värsta timmen i mitt politiska liv. Jag hade varit kommunstyrelsens ordförande i Södertälje i precis sju månader och utanför sammanträdesrummet väntade ett oändligt antal journalister från radio, TV och tidningar på att förmedla bilden av att nu fanns det inget hopp alls för Södertälje längre.

Jag tog de övriga partierna i handen för det sista av allt Södertälje behövde var politisk pajkastning. Vi försäkrade oss om att de som blivit av med sina jobb skulle få allt stöd de behövde av kommun, arbetsgivare, fack och andra. Vi rekryterade en samordnare som hade de kontakter vi själva saknade. Vi arbetade hårt med att se till att lokalerna som AstraZeneca skulle sälja fick en ny stabil ägare. Målet var att lokalerna skulle fyllas med verksamhet och att de fina instrumenten som fanns skulle komma till användning.

Det var en svår tid men hårt arbete lönar sig. Acturum köpte lokalerna. Kommunen, Scania och AstraZeneca (som har produktion med nästan 4 000 anställda i Södertälje) gjorde åtaganden som möjliggjorde detta köp. Ett orosmoln var KTH som valde mellan att flytta från Södertälje eller att etablera sig i Snäckviken. De behövde försäkras om att den nya miljön skulle locka studenter. Workshops och ett oändligt antal möten med industrierna, Acturum och KTH följde och jag är så enormt tacksam för det engagemang för Södertälje som de alla visade.

Samarbetet resulterade i en plan för att trygga kompetensförsörjningen för de stora tillverkningsindustrierna. Scania, AstraZeneca, KTH, kommunen och Acturum uppvaktade regeringen om fördubblat antal utbildningsplatser till KTH i Södertälje. Det sammanföll i tid både med Pfizers aggressiva bud på AstraZeneca och att Volkswagen tog över hela ägandet av Scania. Om det påverkade utgången vet vi inte men bara ett par veckor efter uppvaktningen fick vi beskedet att regeringen beviljade KTH 1200 utbildningsplatser i Södertälje.

Idag – fem år efter nedläggningen och tre år efter uppvaktningen hos regeringen – är KTH:s nya vackra byggnad i Snäckviken färdig för invigning och studenterna rör sig flitigt på stadens gator. I AstraZenecas gamla lokaler växer Södertälje Science Park fram med hållbar produktion som tema. Södertälje växer som kunskapsstad, men staden växer också rent fysiskt. Området utvecklas med bostäder, affärer och verksamheter och knyts samman med stadskärnan. Tillsammans har vi vänt utvecklingen. AstraZeneca bygger ytterligare en fabrik i Södertälje och Scania har fler anställda än någonsin. En sann framgångssaga.

Boel Godner (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Denna text publicerades första gången i Destination Södertäljes bilaga i Länstidningen i december 2017.