Synpunkter på verksamheten

Vi vill veta vad du som kommer i kontakt med oss tycker om våra verksamheter. Dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Tack för att du delar med dig!

Du är i fokus för allt arbete vi gör! Vi vill ge bra stöd och god vård till dig. Och den som kan avgöra bäst om vi gör det är du. Därför vill vi veta vad du tycker. Kan vår service bli bättre, har du synpunkter på vårt bemötande, är det något som fungerar dåligt, eller är det något som fungerar bra? Med din hjälp kan vi behålla det som fungerar bra och förbättra det som fungerar mindre bra.

Så här lämnar du sin synpunkt

  • Lämna dina synpunkter direkt till personalen eller deras närmsta chef
  • Skicka in dina synpunkter genom vår e-tjänst för synpunkter och klagomål
  • Ring kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00

Så här tar vi hand om sin synpunkt

Du som väljer att lämna dina kontaktuppgifter:

  • får en bekräftelse på att vi har tagit emot din synpunkt.
  • din synpunkt lämnas till och tas omhand av ansvarig chef.

Du kan välja att lämna din synpunkt anonymt.

  • personSocial- och omsorgskontoret
  • homeCampusgatan 26
    151 89 Södertälje
  • phone08-523 010 00