2019-01-31

Här finns handlingar till omsorgsnämndens sammanträde den 31 januari 2019 förutom individärenden som inte publiceras eller delas ut.

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (0)

5. Nämnden informerar

6. Kontoret informerar

7. Sekretessregler och blanketter

8. Samråd gällande detaljplan för Repet 4 m.fl. del av Västra Blombacka

9. Uppföljning av daglig verksamhet

10. Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgen 2019-2021

11. Verksamhetsplan och budget för omsorgsnämnden 2019

12. Revidering av sammanträdesdatum för omsorgsnämnden

13. Ärendebalans

14. Anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor