Ny lekplats i Enhörna

Vid Harvarevägen i Enhörna ska byggas en ny lekplats med gungor, rutschkana och ett lekredskap i form av en traktor.

Idag finns det en boulebana på platsen som sällan används. Istället byggs en mindre boulebana som kopplas ihop med den nya lekplatsen. 

Här kommer det att finnas gungor, rutschkana, sandlåda, klättervägg med rep och ett lekredskap i form av en traktor, som också kommer att vara tillgänglighetsanpassad. 

Runt lekplatsen kommer det att finnas blommande planteringar inspirerade av åkerfält, ängsväxter och högvuxet gräs, fågelholkar och insektshotell och ätbara växter. 

Tidsplan

Lekplatsen kommer preliminärt att stå färdig innan slutet av 2024.