Trollsjöns lekplats får ansiktslyft

Trollsjöns lekplats i Pershagen ska rustas upp. Utöver ny lekutrustning skapar vi även en lekyta för yngre barn. 

Trollsjöns befintliga lekplats ska byggas om under 2024. Lekplatsen har funnits med ett tag och behöver en uppfräschning. Därför kommer en del lekredskap att bytas ut, men även nya kommer att tillkomma.

Klätterställningen, sandlådan och gungorna kommer att bytas ut till nya.

På en av sandplättarna kommer det att bli en lekyta mer anpassad för yngre barn upp till 3, 4 år. På motsatt sida tillkommer klätterställningen som är anpassad för de lite äldre. Vid sidan kommer det att finnas hängmattor.

Tidsplan

Byggstart blir under sommaren 2024. Vi inväntar leverans av lekutrustning för att kunna påbörja ombyggnationen.