Bassängbad

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska ta vattenprover månadsvis och skicka dem för analys hos ett godkänt laboratorium.

Kommunens miljökontor har tillsyn över de bassängbad som är till för allmänheten eller som utnyttjas av många människor.

Bassängbad är anmälningspliktiga expand_less expand_more

Du som ska öppna en anläggning där bassängbad ingår måste anmäla det till miljökontoret. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet. Blanketten hittar du här. Fyll i den och skicka den till miljotillsynen@sodertalje.se. 

Använder du till exempel en badtunna för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Men erbjuder du någon typ av bassängbad i en verksamhet ska du göra en anmälan. Det kan till exempel vara att du har en konferensanläggning som har en bubbelpool, ett boende som har en träningsbassäng, eller kanske en lägerverksamhet som har en badtunna.

Om du är osäker på om du ska anmäla ett bassängbad eller inte så fråga gärna oss på miljökontoret.

Vad räknas som ett bassängbad? expand_less expand_more

Som bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, som exempelvis:

 • bassänger
 • bubbelpooler
 • dammar
 • vattenrutschbanor
 • flyttankar
 • tunnor
 • kar.
Provtagningsplikt på badanläggningar expand_less expand_more

Vissa vattenprover ska du ta varje dag, och du kan läsa av dem själv genom att använda så kallade snabbtest. Men du måste också regelbundet ta vattenprover och få dem analyserade av ett ackrediterat laboratorium. Om något resultat avviker från gällande riktvärden ska du kontakta miljökontoret och redogöra för vidtagna eller planerade åtgärder.

Skulle vattnet innehålla Pseudomonas ska bassängbadet stängas, göras rent och får inte tas i bruk igen förrän vattenproverna är godkända. Pseudomonas ger utslag och kan ge fysiska besvär som till exempel feber, huvudvärk och illamående.

Se tillsynsvägledning för bassängbad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avföring i vattnet expand_less expand_more

Det ska finnas rutiner för hur du ska göra om du upptäcker avföring i badvattnet. Observera att även stora mängder avföring från fåglar påverkar vattenkvaliteten, så är badet ett utomhusbad ska det också finnas med i rutinen.

Vid upptäckt av avföring i vattnet ska du vidta åtgärder omedelbart. Följ rutinerna för bassängbadet så att vattenkvaliteten i vattnet och den tillhörande reningsanläggningen fortsätter att vara bra.

Omfattningen av föroreningen och vattenvolymen i bassängbadet avgör om badet behöver stängas eller inte. Ett dygn efteråt bör du ta prov på vattnet för att kontrollera halten bakterier och encelliga parasiter.

Badverksamheten kan återupptas i normal omfattning när
det inte längre finns någon risk för olägenhet för människors hälsa
halten desinfektionsmedel är rätt.

Har bassängbadet en liten vattenvolym bör det stängas. Byt ut allt vatten och rengör anläggningen innan du öppnar badet igen.

Det ska finnas ett egenkontrollprogram för badet expand_less expand_more

Syftet med egenkontrollen är att skydda människors hälsa och miljön. Egenkontrollen ska vara dokumenterad och kunna uppvisas vid kontakt med myndigheter. Du hittar mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Har du som badar synpunkter på ett bassängbad? expand_less expand_more

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen.

Först om det inte blir någon förändring trots att du har pratat med dem som driver anläggningen kan du lämna in ett klagomål till miljökontoret. Fyll i klagomålsblanketten som du hittar här och skicka den till miljotillsynen@sodertalje.se.

Du som badar påverkar vattenkvaliteten expand_less expand_more

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla som badar tar ansvar för hygienen.

Det som påverkar vattenkvaliteten i bassängbadet mest är de som badar. Våra kroppar och det vi har på oss i vattnet avger föroreningar och mikroorganismer som bakterier, virus och svampar.

Om en besökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitet som behövs för att de som badar inte ska riskera att bli sjuka.

Viktigt att tänka på för dig som badar expand_less expand_more

För att ingen ska bli sjuk av att bada bassängbad är det viktigt att var och en tänker på att vara noga med hygienen:

 • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder. Det gäller även små barn och blöjbarn.
 • Avlägsna allt smink, och ta av dig klocka och smycken.
 • Använd rena badkläder.
 • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
 • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du bara ska stå på kanten.

Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada bassängbad.

Ibland kan man se simklubbar träna på klädsim när de övar på livräddning och tar simmärken. De har då sökt tillstånd hos den som driver badet, då vattnet sedan måste göras rent eftersom kläder avger för mycket partiklar.