Anmäla matförgiftning

Här kan du anmäla till livsmedelskontrollen på miljökontoret om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat eller dryck från restaurang, café, matsal, butik eller liknande.

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av misstänkt matförgiftning

Anmäl till livsmedelskontrollen@sodertalje.se om du fått felaktig information om maten eller fått fel mat på ett serveringsställe. Verksamheter får inte servera mat, som kan innebära en hälsorisk för den som äter på grund av allergi, celiaki, laktosintolerans eller annan medicinsk orsak.

Kontakta även sjukvården vid allvarliga besvär eller vid längre tids sjukdom.

Rådgivning: Vårdguiden 1177 eller www.vardguiden.se