Återanvändbara matlådor och muggar

Från 1 januari 2024 ska du som serverar mat och dryck i engångsmatlåda eller engångsmugg erbjuda kunden möjlighet att få maten och drycken i en återanvändbar matlåda och mugg. Produkterna ska ingå i ett rotationssystem, och du ska informera dina kunder.

Med återanvändbar menas att produkten är gjord för att kunna användas flera gånger och diskas av någon annan än användaren. Dessa regler infördes 1 januari 2024, genom förordningen om engångsprodukter (2021:996), för att spara på resursförbrukningen och minska nedskräpningen.

Kunden ska kunna välja expand_less expand_more

Konsumenter som köper snabbmat och dryck ska kunna välja om de vill bli serverade i återanvändbara matlådor och muggar, eller i engångsförpackning. Därför ska du som säljer snabbmat och dryck erbjuda matlådor och muggar, även lock, som går att använda många gånger. 

Kravet gäller alla verksamheter som serverar dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda på till exempel restauranger, caféer, kiosker, livsmedelsbutiker, foodtrucks och festivaler.

Vem gäller kravet för? expand_less expand_more

Alla verksamheter som tillhandahåller 150 eller fler engångsmatlådor och
engångsmuggar i snitt per dag. Även locken inkluderas.

Exempel:

Du har öppet 100 dagar per år. Totalt under året säljer du:

  • 10 000 koppar kaffe som serveras i engångsmugg.
  • 8 000 serveringar mat i engångsmatlådor.

Det betyder att du har ett snitt på 180 lådor/muggar per dag. Därmed måste du erbjuda återanvändbara matlådor och muggar.

2026 kommer gränsen att sänkas till 75 engångsmatlådor och engångsmuggar.

Informera dina kunder expand_less expand_more

På försäljningsstället ska kunderna få information om:  

  • möjligheten att få drycken eller snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda
  • vilken miljöpåverkan som användningen av engångsmatlådor och engångsmuggar ger
  • vilka fördelarna är med att använda färre engångsartiklar.

Informationen ska vara väl synlig på försäljningsstället. Håll Sverige rent har tagit fram ett kostnadsfritt underlag som kan hjälpa verksamheter med informationskravet, detta finns på deras hemsida.

Undantag från kraven expand_less expand_more

Förpackningar i enbart papper

Om du bara använder muggar eller matlådor som är tillverkade av enbart papper eller kartong så gäller inte förordningens krav. Tänk dock på att många muggar och matlådor i papper ofta innehåller en del plast och därför omfattas av förordningen.

Mjuka omslag

Det som kallas flexibla omslag omfattas inte heller av kravet. Flexibla omslag är av mjukare material – som till exempel papper runt hamburgare eller plastfilm runt smörgås.

Färre än 150 per dag

Förordningens krav gäller inte heller om ni serverar dryck eller snabbmat i färre än sammanlagt 150 engångsmatlådor och engångsmuggar per dag i genomsnitt. År 2026 kommer den gränsen att sänkas till 75 engångsmatlådor och engångsmuggar.

Säljer ni färre än sammanlagt 150 engångsmatlådor och -muggar per dag i genomsnitt är det viktigt att ni har rutiner för att inte sälja fler än så.

Kommunen har tillsynsansvar expand_less expand_more

Om en verksamhet säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda och inte erbjuder möjligheten att få mat och dryck serverad i återanvändbara muggar eller matlådor kan verksamheten komma att bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.