Tipsa oss om livsmedelsfusk

Smarttelefon som används

Har du kommit i kontakt med något som du misstänker är livsmedelsfusk får du gärna göra en anmälan till oss på Livsmedelskontrollen. Tips är värdefulla för oss i vårt arbete med att upptäcka och motverka livsmedelsfusk.

 

Använd kommunens e-tjänst för att tipsa om ditt misstänkta livsmedelsfusk. Det går också bra att att mejla livsmedelskontrollen@sodertalje.se eller ringa kontaktcenter 08-523 010 00.

Vad kan jag tipsa om? expand_less expand_more

Livsmedelsfusk är när någon avsiktligt bryter mot livsmedelslagstiftningen i syfte att vilseleda konsumenter och företag för ekonomisk vinning. Här följer några exempel:

 • Att avsiktligt ge felaktig information om ett livsmedel till exempel vad gäller: Art, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller framställnings- eller produktionsmetod.
 • Olaglig slakt och försäljning av kött från sådan slakt.
 • Försäljning av livsmedel där otillåtna ämnen eller ingredienser tillsats.
 • Försäljning av stulna livsmedel.
 • Försäljning av livsmedel som är klassat som avfall, eller att använda sådant avfall vid framställningen av livsmedel.
 • Framställning eller användning av falska dokument i avsikt att sälja eller marknadsföra ett livsmedel.
Tips som inte räknas som livsmedelsfusk? expand_less expand_more

En del tips klassas inte som livsmedelsfusk. Här är några exempel.

 • Matförgiftning
 • Ohygienisk hantering
 • Smutsiga lokaler

Har du denna typ av tips kan du mejla livsmedelskontrollen@sodertalje.se eller ringa kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00. Om du vill anmäla en misstänkt matförgiftning vill vi gärna att du använder separata tipsfunktionen anmälan om misstänkt matförgiftning.

Vad kan mitt tips innehålla? expand_less expand_more

Beskriv det misstänkta fusket så utförligt du kan. Det är frivilligt hur mycket information du lämnar, men ju mer detaljerad information vi får desto lättare blir det för oss att hantera ditt tips. Använd kommunens e-tjänst för att tipsa om ditt misstänkta livsmedelsfusk. Det går också bra att mejla ditt tips till livsmedelskontrollen@sodertalje.se eller ring kontaktcenter på 08-523 010 00. 

 1. Beskriv det misstänkta fusket.
 2. När upptäcktes det misstänkta fusket och pågår det fortfarande?
 3. Vad heter företaget eller de individer som begår det misstänkta livsmedelsfusket?
 4. Vilken adress och organisationsnummer har företaget?
 5. Hur har du fått reda på den här informationen?
Måste jag uppge mitt namn? expand_less expand_more

Nej, du har rätt att vara anonym. Ditt tips räknas som en allmän handling och kan komma att lämnas ut om någon begär det, men så länge du inte anger personuppgifter i ditt tips förblir du anonym.

Om du har utförligare information och vill ha fortsatt kontakt med oss utan att lämna ut personuppgifter kan du skapa en anonym e-postadress och lägga till den i tipset. På så sätt kan vi kontakta dig.