Evenemang

Bild på konsert på Stora torget

Evenemang som anordnas ska erbjuda våra invånare och besökare en mångfald av upplevelser som bidrar till att öka liv och engagemang. Här blir våra offentliga rum mötesplatser för en bred allmänhet.

Du behöver söka följande tillstånd:

Beroende på hur det evenemang som du vill anordna ska se ut kan du till exempel behöva söka tillstånd och information kring affischering, matservering, alkoholservering, avfalsshantering och försäljning.

Läs mer om att anordna evenemang