Food trucks

En food truck kan vara en lastbil, men också en cykelkärra, mopedvagn eller handdragen kärra som säljer mat eller fika.

I Södertälje har det sedan några år tillbaka funnits ett antal platser som varit öppna för food trucks. Under hösten och vintern 2020 har vi utvärderat konceptet food trucks och tar gärna emot fler aktörer som är intresserade för att ställa sig på kommunens mark, där det är lämpligt.

Konceptet har varit ett samarbete mellan Södertälje kommun och Södertälje city. Food trucks omfattar all typ av försäljning av tillagad mat från foodtruck, cykel, vagn eller liknande.

Du behöver söka följande tillstånd/göra anmälan: