Försäljning på gator och torg

Det finns allmänna platser på kommunens mark som lämpar sig bra för varuförsäljning. Vänd dig till kommunens markupplåtare för att hitta en lämplig plats till ditt ändamål. Du behöver även söka tillstånd hos polisen enligt ordningslagen.

Lämpliga platser för att bedriva varuförsäljning i Södertälje centrum är exempelvis  på en del av Stora Torget, Gågatan, Saltsjötorget och Olof Palmes plats. I Järna finns möjlighet på Klockaretorget.

Beroende på vad du vill sälja och hur länge du vill stå och hur stor yta du vill ta i anspråk styr vart du kan sälja dina varor.

Kontakta kommunens markupplåtare, markupplatelse@sodertalje.se eller via Kontaktcenter, tel 08–523 010 00, för ett förhandsbesked om det är lämpligt med varuförsäljning på den platsen ni önskar stå.

Du behöver läsa villkoren för varuförsäljning och ta del av de allmäna lokala ordningsföreskrifterna i Södertälje kommun.

Du behöver söka följande tillstånd:

Du kan även behöva söka följande tillstånd: