Serveringstillstånd för slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad grupp med personer som har någon form av gemensamt intresse, utöver den aktuella tillställningen där alkohol serveras. Det kan till exempel vara medlemmarna i en ideell förening som vill ha en fest för föreningens medlemmar med partner.

För att du ska kunna få serveringstillstånd för slutet sällskap måste

  • arrangören veta vilka personer som deltar
  • lokalen under tillställningen vara stängd för insläpp av andra gäster än dem som är bjudna redan från början.

Det här ska du bifoga till ansökan:

  • Avtalet som är tecknat mellan dig och serveringsstället.
  • Meny. 
  • Ritning över serveringsytan.

Du får inte annonsera eller sätta upp affischer om tillställningen, för då räknas det inte som ett slutet sällskap. Det ska heller inte gå att gå med i sällskapet eller föreningen vid entrén till tillställningen eller festen.

En ideell förening som söker serveringstillstånd ska ha

  • en tillfredställande organisation
  • stadgar
  • en verksamhet som kan bedömas bli bestående.

Serveringstillstånd för slutna sällskap är oftast tillfälliga. Men har ni regelbundet återkommande fester kan ni ansöka om ett stadigvarande tillstånd för att servera alkohol i ett slutet sällskap.

Övriga krav du behöver uppfylla för att få tillstånd kan du läsa mer om under rubriken Vad krävs för att få tillstånd.