Serveringstillstånd för uteservering

För att få ha en uteservering behöver du ha flera olika typer av tillstånd. Ett ja på en ansökan betyder inte att det är säkert att du får ja från andra enheter eller myndigheter.

Din ansökan gör du i e-tjänsten. Bedömningen görs på samma sätt som vid andra ansökningar, se rubriken, Vad krävs för att få tillstånd.

Vid bedömningen lägger tillståndsenheten extra stor vikt vid vad polisen säger, och vad miljökontorets tillsynsenhet säger om buller.

När vi beviljar serveringstillstånd för en uteservering första gången får du ett tillstånd med en prövotid på ett år. Sedan gör vi en utvärdering. Läs mer i Riktlinjer – för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol.

I vissa fall behöver man söka bygglov för sin uteservering. Man får inte börja bygga förrän man fått bygglov. Hör med bygglovsenheten inom kommunen vad som gäller för din tänkta uteservering.

Dessutom finns det särskilda regler för tillstånd att servera alkohol på en uteservering. I ansökan måste du ange vilka tider du vill servera alkohol. Reglerna för att servera alkohol utanför det som kallas normaltid är hårdare när det gäller att värna om ljudnivåer och de närboendes dygnsvila. Normaltid för all servering är kl. 11.00–01.00.