Årets julklapp för ökad läsglädje i grundskolan

I Södertäljes kommunala grundskolor får alla barn i lågstadiet en tidig julklapp i år – en bok, som förhoppningsvis kommer inspirera till ökad läsglädje.

För att stärka barn och ungas läsintresse har kommunen beslutat att ge alla elever i lågstadiet (F-3) en bok i julklapp. Skolorna väljer själva vilka boktitlar som ska köpas in utifrån det som passar elevernas intresse och läsförmåga. Boken som barnen får kommer skolorna sedan att arbeta med i undervisningen och förhoppningsvis bidrar därmed årets klapp till ökad läsglädje under en lång tid.

Julklappen delas ut i samband med årets julavslutning och det har i dagarna varit många paket som ska förberedas och slås in.

Att väcka nyfikenhet för de möjligheter som läsning och böcker kan ge och stimulera läsintresse hos barn och elever är ett viktigt arbete som pågår i skolorna. Språkutveckling och läsning är en nyckel för att främja inlevelse, fantasi och kritiskt tänkande och förbättra resultaten i skolan. På längre sikt kan det också bidra till ett mer jämställt samhälle.

 

Vi önskar alla barn i Södertälje en God jul och uppmuntrar till mycket läsning under lovet.