Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att häva det skärpta eldningsförbudet och låta det övergå till ett så kallat ”vanligt” eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 4 juli 2023.

Beslutet innebär att omfattningen av eldningsförbudet minskas. Det är fortsatt förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse. Däremot är det åter tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser.