Eldningsförbudet hävs

Bild på en eld till information om hävt eldningsförbud

Från och med kl. 12.00 den 7 juli hävs eldningsförbudet i hela Stockholms län. Länsstyrelsen, som fattar beslutet tillsammans med räddningstjänsten, avråder dock från att elda och uppmanar till fortsatt försiktighet.

Fortsatt eget ansvar

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänst fattat beslutet att eldningsförbudet i Stockholms län hävs kl. 12.00 den 7 juli. Detta utifrån vädertjänsten SMHI:s prognoser som visar att brandriskvärdena bedöms sjunka. Beslutet innebär att det åter är tillåtet att på eget ansvar elda utomhus i kommunen. Däremot avråder Länsstyrelsen från eldning samt att du som eldar uppmanas vara mycket försiktig och uppmärksam.

Vidare påminner Länsstyrelsen om att du som eldar har eget ansvar för att elden inte sprids och blir ordentligt släckt innan du lämnar platsen. 

Håll koll på brandrisken

Även om det inte utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk. Det betyder att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller appen Brandrisk Ute. 

Läs mer om brandrisk på SMHI.se

Läs mer om brandrisk ute och ladda ner appen på MSB.se