Elevhälsan uppmärksammas genom utmärkelse

Utbildningsnämnden har för första gången idag 14 november delat ut utmärkelser till årets elev- och barnhälsomedarbetare inom den kommunala verksamheten. En utmärkelse delas ut till enskilda individer och en utmärkelse delas ut till ett elev- och barnhälsoteam.

– Vårt gemensamma fokus idag är Södertäljes elevers lärande och välmående. Vi har hört ett intensivt surr när alla här funderat på hur vi kan öka kvaliteten i vårt elevhälsoarbete på skolorna säger Jenny Stanser, verksamhetschef för grundskolan i Södertälje kommun efter utmärkelsen som delades ut i Trombon i Stadshuset.

Utbildningskontoret har delat ut utmärkelser i flera år för att uppmuntra elever till goda studieresultat utifrån sina förutsättningar. Att lyfta fram lärare, förskollärare och arbetslag som utvecklar undervisningen är en del i kompetensförsörjningen. Nytt för i år är att kontoret även lyfter elev- och barnhälsoarbetet. 

Elev- eller barnhälsomedarbetaren får 20 000 kronor före skatt. Teamet som kan bestå av två till sju personer, får 40 000 kronor före skatt att dela på. 

De som skapar resultat inom trygghet, studiero eller kunskap kan få utmärkelsen

Utmärkelsen delas ut till elev- eller barnhälsomedarbetaren och elev- eller barnhälsoteamet som:

  • tydligt åstadkommit en förbättrad kvalitet i elev- eller barnhälsoarbetet
  • aktivt arbetat för hälsofrämjande skolutveckling i förskolans eller skolans systematiska kvalitetsarbete
  • har haft en synlig positiv påverkan på lärmiljö och därmed resultat i en grupp, klass eller i en förskola eller skola, till exempel kunskapsresultat men även trygghet och studiero, arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling, välbefinnande och psykisk hälsa.

Det är skolans rektor som nominerar tillsammans med ledningsgruppen utifrån grundprinciperna och kriterierna. Juryn består av verksamhetscheferna för alla skolformer. 

Hölöskolans skolsköterska och elevhälsoteamet på Mariekällskolan lyfts

De som fått utmärkelsen är elevhälsomedarbetare, Hölöskolans skolsköterska, Maria Enderin. Hon är "en viktig del i arbetet för ökad trygghet- och trivsel, ökade resultat och ökad närvaro genom tydliga rutiner, förebyggande åtgärder och en stabil och förtroendeingivande inställning till elever och vårdnadshavare."

Elevhälsoteamet som lyfts är Mariekällskolans elevhälsoteam. Var och en i teamet agerar i "frontlinjen för att främja elevernas bästa och deras progression."

Bakgrund till den nya utmärkelsen

Skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och socialpedagoger är bland andra de som utgör elevhälsan. De stöttar elevers lärande och hälsa genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Särskilt stöd för elever med funktionsnedsättningar ingår i deras verksamhet.