Eva Bida vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2023

Eva Bida, förstelärare och ITK-pedagog på Torekällgymnasiet i Södertälje utsågs igår 26 oktober till vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt nytänkande arbete med att förstärka undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Guldäpplet, som är en årlig utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som har visat goda exempel på hur undervisningen kan utvecklas med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer, delade under gårdagen ut pris till ett antal lärare i Sverige som utmärkt sig speciellt i sitt arbete.

Juryns motivering till prisvinnaren hyllade ett nytänkande som alltid är i tiden:

”Eva omvärldsbevakar och tar in sådan teknik i sin undervisning som stödjer eleverna att nå sina mål. Allt från pulsband och morgonträning till planeringar och bedömningsmatriser i skolans lärplattform, till olika digitala verktyg för uppföljning av lärandet och undervisningen, som till exempel quiz, redovisningar, kamratbedömning, återkoppling och kompensatoriska verktyg. Eva sprider de positiva effekterna av sitt arbete både nationellt och internationellt.”

Eva har under många år varit en uppskattad och drivande lärare i Södertälje när det kommer till att arbeta med och utveckla digitala arbetssätt i undervisningen.

Hon besitter en speciell förmåga att skapa relation och förtroende hos eleverna och hon identifierar alla elevers unika behov och nyttjar rätt verktyg för rätt situation, hon har bland annat förståelse för hur och när de digitala stöden gör verklig nytta för eleverna. Hon arbetar inkluderande och hittar ständigt nya vägar att nå alla elever genom att differentiera skoluppgifter samt genom att använda digitala verktyg som kan passa för uppgiften.

Eva inspirerar och coachar också sina kollegor på Torekällgymnasiet och delar med sig av sina kunskaper till kollegor i kommunens gymnasieskolor i samband med kompetensutvecklingsdagar och genom föreläsningar. Hon driver också gymnasieskolornas nätverk för information- och kommunikationsteknik (IKT).  

Sedan flera år tillbaka leder hon Torekällgymnasiets arbete med värdeskapande lärande där eleverna får möjlighet att skapa värde för andra genom att dela med sig av sina kunskaper utanför skolan. Det kan bland annat vara genom att planera och genomföra biståndsprojekt i andra länder. I det senaste projektet åkte Eva, tillsammans med eleverna på Barn- och fritidsprogrammet till ett barnhem i Kenya i tre veckor där de hade sin arbetspraktik och bland annat fick tillfälle att arbeta med undervisning av barn med hjälp av digitala verktyg. Ett projekt som blev mycket uppskattat av samtliga inblandade.

 Vi säger grattis till Eva och den välförtjänta vinsten av Guldäpplet!