Fler ska få stöd till arbete och studier

Fler ska få stöd till arbete och studier

Porträttbild på två kvinnor som sitter i en soffa.

I ett nytt projekt ska fler kunna få stöd och hjälp att hitta hållbara arbeten och studier. Projektet, som heter Lumena, ska även erbjuda mentorskap för stöd och vägledning kring fler utmaningar i livet. En förebild är projektet Alis som nu inkluderas i Lumena.

Lumena är ett regionalt länsgemensamt projekt som ska pågå i tre år och ett av delprojekten drivs av Södertälje kommun och Samordningsförbundet. Målet är att hjälpa minst 300 personer i Södertälje till arbete eller studier.

- Syftet är att vi ska hitta hållbara arbeten och studier för personer som idag upplever att de inte har tillgång till stöd, säger Susanne Johansson som är projektledare.

Mentorer stöttar till mer än arbete

Det som gör Lumena unikt är att de, förutom att ge stöd till arbete och studier, även kommer kunna stötta deltagarna genom andra utmaningar. Med hjälp av mentorer ska deltagarna kunna få vägledning till exempel kring boende, ekonomi och skulder, våld, vårdkontakter med mera. 

- Man har sett i forskningen att med flera parallella insatser som hjälper individen med helheten kan man uppnå mycket bättre resultat, säger Susanne Johansson.

Alis inkluderas i projektet

Projektet Alis som har Samordningsförbundet som huvudfinansiär och Södertälje kommun som medfinansiär och projektägare, kommer också att inkluderas i Lumena. Alis riktar sig till personer under 30 år som är i behov av extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. Projektet har goda resultat och har kunnat hjälpa många unga vidare.

- Vi vill jobba på ett liknande sätt även med dem som är lite äldre och har andra förutsättningar. Det är en trygghet att Alis har fungerat så bra. Vi kan dra många lärdomar från dem.

Långsiktigt stöd

Målgruppen för Lumena är alla som känner att de idag inte har tillgång till stöd för att få ett arbete eller börja studera.  Insatserna ska vara lättillgängliga och hållbara över tid och alla som känner att de önskar hjälp från projektet kan söka. Det enda kriteriet är att den sökande ska vara bosatt i Södertälje. Stödet kommer även att finnas kvar en längre tid.

- Vi kommer att finnas kvar och fortsätta ge stöd även efter att individen har fått ett arbete eller börjat studera. Det kanske uppkommer behov av anpassningar på arbetsplatsen, eller att man behöver få prata om situationer eller relationer som dyker upp, säger Susanne Johansson.

Hon har gott hopp om projektet och tror att de kommer att kunna hjälpa många Södertäljebor.

  • Många tror ibland att de inte har så goda möjligheter som de egentligen har. Vi ska hjälpa dem att se att det går att lyckas. Vi tror på det här. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft, det märker vi bland annat på projektet Alis, säger Susanne Johansson.

Läs mer om Lumena och Alis på Samordningsförbundet i Södertäljes hemsida.

Lumena

Projektet Lumena finansieras av Samordningsförbundet och Europeiska socialfonden (ESF) och innefattar sju delprojekt i Stockholms län där Södertälje kommun och Samordningsförbundet är ett av dem. Projektet ska pågå i tre år. Målet är att minst 300 personer ska hitta ett arbete eller komma in i studier. Genom mentorer ska deltagarna också kunna få stöd och vägledning för andra utmaningar, till exempel kring boende, ekonomi och skulder, våld, vårdkontakter med mera. Stödet ska vara lättillgängligt och finnas kvar även efter att deltagaren fått ett arbete.

Det kommunalt projektägda Alis, som riktar sig till medborgare under 30 år, inkluderas i Lumena. Projektet Alis har Samordningsförbundet som huvudfinansiär och Södertälje kommun som medfinansiär och projektägare.