Nyheter

Fullsatt konferens Kommuner som brottsplats

2022-04-28

Organiserad brottslighet har allt mer kommit upp på den kommunala agendan. Välfärdsbrott är inte sällan en del av den organiserade brottsligheten. Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av välfärdsbrottslighet. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Hur blev kommunerna en brottsplats? Framgångsfaktorerna är insikt och samverkan mellan kommun, polis och övriga myndigheter.

Under det temat genomfördes en välbesökt heldagskonferens i Södertälje stadshus den 26 april.  Bakom arrangemanget stod Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Polisen och Södertälje kommun. Närvarande var KSO, kommundirektörer, chefer i kommuner, brottsförebyggande strateger, kommunpoliser, lokalpolisområdeschefer och chefer underrättelse med flera.

-  Frågan om bidragsfusk och organiserad brottslighet är något som väldigt många kommuner runt om i Sverige nu märker att de måsta ta tag i. Det vi såg bland besökarna var stor nyfikenhet, engagemang och ett mod att ta tag i detta mycket angelägna arbete, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun. Att ha denna konferens och berätta om Södertäljes arbete skapar tillit till att det går att vända utvecklingen och hitta varandra.

Programmet innehöll punkterna:

  • Vikten av det politiska ledarskapet
  • Välfärdsbrott mot kommuner och regioner
  • Kommunalt arbete mot organiserad brottslighet
  • Polisiär och kommunal samverkan kring brottslighet
  • Ekobrottsmyndighetens arbete kopplat till brott mot kommuner
  • Hyresvärdars systematiska arbete mot olovlig uthyrning
  • Organiserad brottslighet och stölder
  • Samverkan med kommuner inom ramen för satsningen mot organiserad brottslighet och uppdrag vid Skatteverket.