Nyheter

Hur tar vi det förebyggande arbetet med unga ett steg till?

Hur tar vi det förebyggande arbetet med unga ett steg till? och medverkande aktörers loggor

2023-11-21

Södertälje kommun och Samordningsförbundet Södertälje anordnar tillsammans med Agenda 2030 en förmiddag då vi lyfter nationella och lokala lärdomar om hur vi skapar främjande system för ungas välbefinnande och hur vi gör unga delaktiga i Södertälje.

Den nationella samordnaren för Agenda 2030 ska i korthet initiera, främja, stimulera, stärka och fördjupa andra aktörers arbete med att bidra till målen inom bl.a. social hållbarhet.

Genom en pilot till Agenda 2030 ”Nu börjar vi med barnen, ett projekt om framtidstro!” har unga i Södertälje intervjuats kring vad i deras liv som får dem att må bra och hur de tänker om framtiden. De har även berättat om vad de hade behövt och vad de tror att andra unga behöver för att klara skolan och bygga en positiv framtidstro.

En förmiddag att inspireras, få medskick och skapa dialog!

Program

Lärdomar från lokal och nationell nivå om hur vi kan bygga ett främjandesystem för barn och ungas välbefinnande

  • Emma Sterky, kanslichef för Nationella Samordnaren Agenda 2030
  • Matilda Legeby, senior designstrateg Samhällsnytta och projektledare för piloten: Nu börjar vi med barnen!

Lärdomar från den lokala piloten i Södertälje – ett projekt om ungas framtidstro och om att få må bra i livet! 

  • Elin Hedbrandh, projektledare och policydesigner
  • Melina Pyykkönen. senior service och UX designer
  • Karin Karlberg, projektledare Alis

Anmälan gör du på samordningsförbundets webbsida.