Jämställdhetspriset

Känner du en person, förening, stiftelse eller ett företag i Södertälje som arbetar med jämställdhetsfrågor? Då ska du senast den 14 februari nominera din kandidat till jämställdhetspriset!

Jämställdhetspriset delas ut av Södertälje kommun tillsammans med Telge AB, Länstidningen och Polisen. Du kan nominera dig själv, en annan person, en förening, en stiftelse eller ett företag. Sista dagen att nominera är den 14 februari.

Priset delas ut till insatser som:

  • pekar på nya vägar för att öka jämställdheten
  • visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
  • motverkar diskriminering på grund av kön
  • utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen, stiftelsen eller företaget i syfte att bidra till ökad jämställdhet
  • förebygger våld i nära relationer och motverkar mäns våld mot kvinnor

Skriv namnet på personen/organisationen/stiftelsen eller företaget du vill nominera. Anställda eller verksamheter inom kommunkoncernen kan inte vinna jämställdhetspriset. Glöm inte att motivera din nominering!

Du kan skicka in din nominering på följande sätt:

  • Skicka namnet på din kandidat via mejl till utredarenheten@sodertalje.se Utöver motiveringen vill vi veta vad du heter och hur vi kan nå dig, ditt telefonnummer och eventuell e-post.
  • Nominera via post till: Enheten för utredning och hållbarhet, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje. Märk kuvertet jämställdhetspriset. Kuvertet kan också lämnas till Kontaktcenter i Södertälje stadshus på Nyköpingsvägen 26.

Priset delas ut på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Tidigare vinnare:

2023: Mamma United

2022: Kvinnovation

2021: Södertälje Basketbollklubb

2020: Södertälje SK

2019: Livet Bitch!

2018: Tjejhuset

2017: Telge SIBK

2016: Juventas systrar