Stor kompetensutvecklingsdag för lärare i Södertälje kommun – KUL23

I morgon torsdag den 17 augusti samlas omkring 900 grundskolelärare i Stadshuset i Södertälje för en kompetensutvecklingsdag, KUL23. Ett stort antal föreläsare som forskare, lärare, psykologer och journalister är inbjudna att tala. Förmiddagen fokuserar på lärarrollen och eftermiddagen består av tre pass där lärarna kan välja föreläsningar efter eget intresse.

KUL står för kvalitet, undervisning och lärande. Det är andra året i rad som utbildningskontoret arrangerar dagen, som i år fokuserar på undervisning, hållbart lärarliv, AI och aktuell forskning som rör skolans område.

- I Södertälje har det under lång tid drivits ett professionellt och målinriktat utvecklingsarbete i våra förskolor och skolor där undervisningen har stått i fokus. KUL23 anordnas för att våra skickliga lärare ska ges möjlighet att fortsätta utveckla sin undervisning genom att ta del av aktuell forskning och föreläsningar av olika slag, säger Ingela Hamlin, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Kompetensutvecklingsdagen för grundskolan startas med en föreläsning på engelska med Andria Zafirakou, som till vardags jobbar som lärare i ett av Londons mest utsatta områden och som år 2018 fick priset Global Teacher Prize. Andria har en passionerad syn på utbildning och möjligheten att förändra barn och ungas liv. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, kommer att tala om hjärnan, skolan och AI och blicka in i framtiden och lyfta hur den digitala utvecklingen, inte minst AI, kan komma att påverka inlärning – och rollen som lärare.

Andra föreläsare är Martin Schibbye, Alexander Skytte, John Steinberg, Karin Boberg, Anna Sterlinger Ahlring, Tiia Ojala, Marcus Danielsson, Johanna Sundström, Carina Lindström och Johan Alm och många fler.

Gymnasieskolans lärare möts för sin kompetensutvecklingsdag på temat kvalitet i undervisningen. Här avslutas dagen med en föreläsning av Torkel Klingberg.

- Att vara lärare är att ha ett av världens viktigaste uppdrag och det är viktigt att våra lärare får bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll, säger Ingela Hamlin, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.