Magnus Gyllestad ny stadsdirektör för Södertälje kommun

Magnus Gyllestad, ny stadsdirektör för Södertälje kommun.

En enig kommunstyrelse fattade idag, fredag den 29 september, beslut om att anställa Magnus Gyllestad som ny stadsdirektör i Södertälje. Han tillträder tjänsten under oktober.

– Vi är glada över att rekrytera Magnus Gyllestad. Med sin mångåriga erfarenhet av att vara kommundirektör kommer han att axla rollen som stadsdirektör här i Södertälje bra. Jag är övertygad om att Magnus har de rätta egenskaperna för det arbetet, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S).

Sedan 2017 är Magnus Gyllestad kommundirektör för Haninge kommun. Innan dess var han kommunchef i Kungälv i sex år. Att säkerställa att Södertälje fortsätter att växa och utvecklas på ett hållbart sätt, samtidigt som en hög servicenivå upprätthålls för invånarna, ser han som en av sina främsta utmaningar.

Magnus Gyllestad ringar in Södertälje som en levande plats utifrån flera perspektiv.

– Södertälje är en unik blandning av kultur, historia och innovation. Med sitt geografiska läge vid vattnet och närheten till Stockholm och landsbygden, erbjuder staden en utvecklande miljö. Dessutom har Södertälje en mångkulturell befolkning som bidrar med en rikedom av erfarenheter och perspektiv, vilket gör staden till en levande plats att bo och arbeta i.

Han har själv under de senaste åren vid flera tillfällen träffat personer från Södertälje, främst genom Södertörnssamarbetet. Då har det bland annat handlat om diskussioner och samarbete kring gemensamma frågor, särskilt inom infrastruktur. Magnus Gyllestad understryker att Södertälje har en viktig roll för regionens, och därmed landets, fortsatta utveckling. Många aktuella frågor finns lokalt i Södertälje; trygghet, näringslivsfrågor, framtidens skola och miljöfrågor.

Han ser även näringslivet som en av stadens styrkor. Med stora globala företag som Scania och AstraZeneca, har Södertälje en stark industriell bas som skapar jobb och ekonomisk tillväxt.

– Men även små och medelstora företag spelar en avgörande roll i att skapa en dynamisk och diversifierad ekonomi. Som stadsdirektör ser jag det som en prioritet att stödja och främja ett blomstrande näringsliv, eftersom det är avgörande för Södertäljes framtid och välbefinnande för våra invånare.

Magnus Gyllestad tillträder tjänsten som ny stadsdirektör i Södertälje under oktober.