Nyheter

Mål och budget 2024-2026

Bilden visar fem glada ungdomar runt ett bord på mötesplats Nova, Södertälje stadsbibliotek.

2024-02-15

Nu finns kommunens viktigaste styrdokument Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 med bilagor att ladda ner. I Mål och budget kan du läsa om våra prioriterade områden och om hur Södertälje kommun fördelar skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden.

I Mål och budget beskriver vi hur Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt, om kommunfullmäktiges tio utvecklingsmål inom tre målområden samt nämndspecifik inriktning och uppföljning.

I budget 2024 prioriterar kommunfullmäktige områdena:

  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor
  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet
  • Utveckla arbetsmarknads- och näringslivspolitiken
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi.

Läs mer och ladda ner Mål och budget här