Nyheter

Mål och budget 2024–2026 beslutad

2023-11-28

I går, 27 november antog kommunfullmäktige kommunens viktigaste styrdokument, Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 samt taxor och avgifter. I Mål och budget kan du läsa om våra prioriterade områden och om hur Södertälje kommun fördelar skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden.

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. I den beskriver vi hur Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt, om kommunfullmäktiges tio utvecklingsmål inom tre målområden samt nämndspecifik inriktning och uppföljning.

I budget 2024 prioriterar kommunfullmäktige områdena:

  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor
  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet
  • Utveckla arbetsmarknads- och näringslivspolitiken
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje

 


Tillsammans tar vi ansvar för att leverera en god ekonomisk hushållning samtidigt som vi fortsätter arbeta för trygghet, ekonomisk och hållbar stabilitet, jämlikhet och framtidstro i hela Södertälje kommun.

Här kan du ta del av webbsändningen från kommunfullmäktige den 27 november

Vill du läsa handlingarna från mötet samt Mål och budget med bilagor hittar du dessa här