Nyheter

Nu börjar nästa fas av kommunens medborgardialog kring social hållbarhet

bild på händer som håller en växt.

2024-02-06

I samband med att Södertälje kommun uppdaterar strategin för arbetet med social hållbarhet, genomförs en medborgardialog. Förutom att besvara frågor via en webbenkät kan nu medborgare besvara frågor genom intervjuer. Den 7–9 februari finns undersökningsföretaget Parlametric AB på flera platser i kommunen för att träffa medborgare.

Medborgardialogen riktar sig till medborgare från 13 år och uppåt. Alla som bor i Södertälje kommun, eller har en relation till kommunen genom till exempel arbete eller studier, är välkomna att svara på enkäten som är öppen mellan 19 januari och 20 februari 2024. Förutom möjlighet att svara via webbenkäten finns nu även möjlighet att svara genom en personlig intervju. Undersökningsföretaget Parlametric AB befinner sig på flera olika platser i kommunen den 7, 8 samt 9 februari.

På de här platserna kan du svara på enkäten:

  • 7/2 Centrala Södertälje (pendeltågsstationen, gågatan, torget) kl. 7.30-10
  • 7/2 Järna centrum, vid pendeltågsstationen kl.10.30-14.00
  • 7/2 Wasa Handelsplats kl.10.30-14.00
  • 8/2 Ronna Centrum kl. 10.00-13.00
  • 8/2 Hovsjö Centrum kl. 11.00-14.00
  • 8/2 Ica Enhörna kl. 14.30-17.30
  • 8/2 Geneta Centrum kl. 13.30-16.30
  • 9/2 Fornhöjden Centrum kl. 12.00-15.30
  • 9/2 Moraberg Handelsplats kl. 12.00-15.30
  • 9/2 Centrala Södertälje (pendeltågsstationen, gågatan, torget) 16.00-18.00

Syftet med medborgardialogen är ta reda på vad medborgare i Södertälje tänker kring gott liv med god hälsa. Frågorna i webbenkäten finns att läsa på svenska, engelska, finska eller arabiska, det går att svara på frågorna på vilket språk som helst. Det behöver alltså inte vara på de språk som vi har räknat upp här.

Har du frågor kring medborgardialogen?

Hör av dig till:

Åsa Hultén, e-post: asa.hulten@sodertalje.se, telefon: 08-523 010 00, Kontaktcenter eller Anneli Hidalgo, e-post: anneli.hidalgo@sodertalje.se , telefon: 08-523 010 00, Kontaktcenter

Här hittar du frågorna:

https://5urvey.com/undersokning/740163

Läs mer om medborgardialogen i tidigare webbnyhet:

Vad tycker du är viktigt för ett gott liv i Södertälje?