Nu lanserar vi Miljöbarometern i Södertälje

Hur mår miljön i Södertälje kommun? Det kan du få veta genom att gå in i Miljöbarometern, ett digitalt verktyg för en transparent och tydlig webbredovisning av kommunens arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Hur mår miljön i Södertälje kommun? Det kan du få veta genom att gå in i Miljöbarometern, ett digitalt verktyg för en transparent och tydlig webbredovisning av kommunens arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

–  Miljöbarometern är ett jättebra verktyg för att följa och kommunicera miljötillståndet och de globala målen, Agenda 2030 i Södertälje kommun, säger Ebba Jordelius, miljöstrateg i kommunen. Syftet med miljöbarometern är att underlätta för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare att få en helhetsbild av vad vi gör och hur utvecklingen ser ut, samt vilka mål vi arbetar mot.

Miljöbarometern innehåller bland annat statistik, som går att följa via grafer, om klimat, energi, vatten, luft, resande, avfall och kost som hämtas från Kolada som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram i samråd med Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Verktyget innehåller även Södertälje kommuns egna indikatorer.

Du hittar Miljöbarometern via Hållbara Södertälje, som just nu genomgår ett ansiktslyft för att erbjuda kommunens invånare lättillgänglig och tydlig information om ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Välkommen!

 

Läs mer om kommunens miljö på Miljöbarometern!

Läs mer om kommunens hållbarhetsarbete på Hållbara Södertälje.