Nyheter omsorg och socialt stöd


Missbruks- och beroendevården i Södertälje enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017

2018-05-28: Personer som bor i Södertälje kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och behandling vid problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Statistik om typ av insatser rapporteras in till Socialstyrelsen som sammanställer uppgifterna i öppna jämförelser för socialtjänsten som släpptes nyligen. Läs mer >


Familjecentralen fyller 1 år

2018-02-13: Ett år har gått sedan portarna för första gången slogs upp. Sedan dess har verksamheten byggt upp en populär och välbesökt plats dit föräldrar och barn kommer för att besöka öppna förskolan, gå kurs i föräldraskap, få stöd och vägledning och träffa andra föräldrar. Läs mer >


Mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa öppnar

2018-02-07: Vi startar en mötesplats för dig som är i kontakt med oss på unga vuxna inom socialpsykiatriska enheten inom Södertälje kommun. Hit kan du komma för att träffa andra vuxna, hitta vänner, ta en fika eller bara för att komma hemifrån ett tag. Vi träffas en gång i veckan och du väljer själv när du vill komma till oss. Läs mer >


Fokus på våldsutövare i Länsstyrelsens nylansering av kampanjen Välj att sluta

2018-01-24: Visste du att bara 3,9 procent av våldet som sker i nära relationer anmäls till polisen, och av dem är det ytterst få som leder till åtal och fällande dom? Och trots att samhället lägger cirka 13 miljarder kronor på att motarbeta mäns våld mot kvinnor så är våldet ett fortsatt stort problem? Och för att åstadkomma en långsiktig förändring krävs det att de personer som utöver våld slutar? Läs mer >


MAP 2020 stödjer språkutvecklande arbetsplatser

2017-12-12: Kommunens arbetsmarknadsprojekt MAP 2020 riktar sig till arbetslösa personer i Södertälje som idag tar emot försörjningsstöd. Aktiviteterna i projektet syftar till att förbättra dessa människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Språkutvecklingsarbete för svenska i arbetslivet är en viktig inslag i projektets alla aktiviteter . Därför stödjer projektet arbetsgivare för att skapa fler språkutvecklande arbetsplatser. Läs mer >


Välkomna på julmarknad!

2017-11-16: Fredag 24 november mellan klockan 9 och 14 är du varmt välkommen till våra dagliga verksamheters årliga julmarknad! Vi håller till i entréhallen i stadshuset. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Ökad ersättning till kommunens leverantörer hemtjänst

2017-11-03: Ersättningen för hemtjänst höjs till 410 kr per utförd timme enligt ett beslut iäldreomsorgsnämnden. Kommunen höjer ersättningen för att säkerställa att kvaliteten i utförandet av hemtjänst. Läs mer >


Drop in för dig som behöver hjälp med din ekonomi

2017-10-03: Har du trasslig ekonomi? Har du svårt att få pengarna att räcka? Kanske skulder som tynger dig? Eller kanske du har frågor kring din ekonomi och behöver rådgivning? Från och med den 6 oktober erbjuder vi dig drop in-besök en gång i veckan. Läs mer >