Nyheter omsorg och socialt stöd


Bryt inte smittskyddet för äldreboenden

2020-06-23: Har du en anhörig på ett äldreboende, var försiktig vid fysiska möten. Tänk på att besöksförbud till boendet och social distansering vid besök utomhus har införts för att skydda din anhörige från att utsättas för smitta. Kommunen vädjar därför till anhöriga att respektera besöksförbudet och upprätthålla tvåmetersregeln vid kontakter utomhus. Läs mer >


Antikroppstest erbjuds till vissa medarbetare

2020-06-03: Medarbetare på LSS-boenden samt vård- och omsorgsboende vid Södertälje kommun erbjuds nu ett antikroppstest för att ta reda på om de har haft covid-19. Läs mer >


Nu erbjuds provtagning för covid-19 för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans

2020-05-19: Nu erbjuds provtagning för covid-19 för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans som är sjukskrivna hemma med symtom. Läs mer >


Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19

2020-05-12: Omsorgskontoret har tagit beslut om utökad användning av visir för att ytterligare minska risken för smittspridning. Detta efter rekommendationer från Vårdhygien Stockholm samt intern riskbedömning. Läs mer >


På Artursbergs covid-19 avdelning ser vardagen nästan ut som vanligt

2020-05-07: Även med covid-19 närvarande så fylls brukarnas vardag med omsorg och aktiviteter. Finporslinet dukas fram när det är helg och när det är fint väder njuter brukarna av våren. Läs mer >


Thomas växlar mellan handling och förhandling i krisen

2020-04-29: Ena dagen hjälper han hemtjänsten i det praktiska. Andra dagen möter han medlemmarna i den fackliga organisationen Vision i deras oro. Thomas Witting tycker det är viktigt att göra en insats där man har möjlighet. Läs mer >


Serviceteamet ser till att vård – och omsorgspersonalen kan fokusera på omvårdnad

2020-04-23: Teamet har under två veckors tid tagit uppdrag från enheter på omsorgskontoret så att medarbetarna där kan fokusera på omvårdnadsuppdraget nu när personalbeläggningen är lägre än vanligtvis. Läs mer >


Lugnet råder i specialteamet som arbetar inom hemtjänsten

2020-04-22: För att minska smittspridningen inom hemtjänsten har Södertälje kommun satt samman ett specialistteam med erfarna undersköterskor som endast besöker personer med konstaterad covid-19. Läs mer >


Ring stödtelefonen för familjer

2020-03-27: Isolering, osäkerhet och oro i samband med coronakrisen leder till problem i många familjer. Du som vill prata med någon och få stöd och råd är välkommen att ringa barn och ungdoms stödtelefon för familjer.   Läs mer >


Behöver du hjälp att bryta ett våldsamt beteende?

2020-03-25: I coronatider när fler stannar hemma ökar våldet i hemmen. Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj? Har du svårt att hantera din ilska och riskerar att skada din partner? Ring Välj att sluta på 020 - 555 666 för att få hjälp att bryta ett våldsamt beteende. Läs mer >