Nyutexaminerade undersköterskor

Nyutexaminerade undersköterskor

Södertälje kommun månar om sina medarbetare och en av de viktigaste insatserna är att vidareutbilda medarbetare inom omsorgen. Allt för att ge största möjliga stöd till våra kommuninvånare.

Nya undersköterskor

I år utexaminerades fyrtio studenter, anställda i Södertälje kommun, till undersköterskor. Utbildningen har pågått under två år och ger behörighet att ansöka om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen. Inför nästa omgång är det sjuttio medarbetare som har fått möjlighet att gå utbildningen på betald arbetstid. De började i fjol och kommer alltså att ta sin examen i början av nästa höst.

Studierna är upplagda så att man arbetar efter sitt vanliga schema på sin ordinarie arbetsplats, förutom två dagar i veckan som ägnas åt studier. Dels samlas alla studenter på fysiska lektioner, dels är det hemstudier.

Årets undersköterskestudenter firades med en högtidlig ceremoni i Stadshuset där diplomutdelning, kaffe och tårta ingick.

Thomas Holmqvist, som arbetar på en gruppbostad i kommunen, har jobbat inom vården i över tjugo år, bland annat som personlig assistent.

– Jag har haft grundkunskaperna i yrket, men har lärt mig mycket nytt, både teoretiskt och praktiskt under den här utbildningen. Det har varit oerhört lärorikt!

Christer Andréasson och Elin Andréasson, är pappa och dotter som båda har gått utbildningen samtidigt.

Christer säger:

– Det har varit spännande att studera samtidigt med sin dotter. Vi har stöttat och lyft varandra i pluggandet, och faktiskt aldrig blivit osams. När jag inte har kunnat något med datorn, så har Elin ryckt in och hjälpt till, och hon kan ha haft andra saker som jag kunnat hjälpa henne med.

Elin är oerhört tacksam över att hon fått chansen att utbilda sig. Hon säger att allt med utbildningen har varit roligt men att psykiatrin nog var det som var mest intressant för hennes del.

– Man pratar så ofta om att kommunen snålar men det här en fantastisk och generös satsning som de ger oss.

Elin har ett medskick till sina kollegor inom omsorgen: – Om ni får chansen ta den!

Karin Björkryd, omsorgsdirektör:

– Inom omsorgskontoret har vi de senaste åren gjort stora satsningar avseende kompetensutveckling för medarbetarna. Vi behöver säkra kapaciteten och ställa om mot en hållbar omsorg som matchar framtida samhällsutveckling och välfärdsbehov. Studier vid Göteborgs universitet har visat att 75 % av den arbetsföra befolkningen ska ta hand om 125 % av vård- och omsorgsbehövande invånare. Den utmaningen kräver att vi på olika sätt agerar för att klara kompetensförsörjningen framöver. Att medarbetarna har rätt kompetens är en viktig grundläggande del i detta.

Skyddad yrkestitel

Undersköterska är från och med 1 juli i år en skyddad yrkestitel och utbildningen som dessa fyrtio personer har genomgått, ger rätt att ansöka om titeln hos Socialstyrelsen.
Läs mer om skyddad yrkestitel på Socialstyrelsens webbplats.