Snart renoverar vi gång-och cykelbron över Gärtunavägen

Den 13 juni påbörjar Södertälje kommun ett renoveringsarbete av en gång- och cykelbro över Gärtunavägen i Södertälje. 

– Vi renoverar för att förlänga livslängden på gång- och cykelbron. Det gör vi genom att förbättra konstruktionen, säger Jennifer Jonsson, planeringsingenjör Södertälje kommun.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt behöver vi stänga av gång- och cykelvägen och leda om gång- och cykeltrafiken. Vänligen följ tillfällig skyltning.

Utförande entreprenör är Dipart. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juli 2024. 

Bildtext: Gång- och cykelbron på Gärtunavägen är markerad i rött på bilden.