Nyheter

Södertälje kommun, Arbetsförmedlingen och Scania i gemensamt projekt för ökad mångfald och sysselsättning

bild på deltagare i programmet

2024-01-09

Hösten 2022 bildade Scania, Arbetsförmedlingen samt arbete och försörjning i Södertälje kommun ett projekt för att få fler kvinnor i arbete. I dagens samhälle är cirka 70 procent av de arbetslösa i Södertälje kvinnor, och Scania har satt som mål att ha minst 30 procent kvinnor anställda. För att uppnå detta mål inledde de ett samarbete för att skapa möjligheter för fler kvinnor att arbeta inom Scania.

Projektet har mynnat ut i att starta ett program på 6 månader för 15 kvinnor. Programmet har inletts i slutet av året 2023 med en del som kallas "Verktygslådan," som arbete och försörjning tillhandahåller. Den omfattar grundläggande arbetslivskunskap som arbetshälsa, arbetsliv och språk samt ”soft skills”. Denna del kommer även inkludera en Scania-touch där kvinnorna får djupare insikter i deras produktionssystem, standardisering, ergonomiarbete, jämställdhet och inkludering.

Efter "Verktygslådan" följer en 12-veckors språkutbildning, inklusive yrkessvenska. Denna utbildning kommer ge kvinnorna en fördjupad förståelse av vårt produktionssystem och arbetsmetodik. När språkutbildningen är avklarad, påbörjar kvinnorna en 12-veckors praktik på Scania, där de får dedikerade handledare för att lära sig arbetsuppgifter inom montering

Projektet kommer att pågå under sex månader och utvärderas efter denna period.