Nyheter

Södertälje kommun värd för konferens mot organiserad brottslighet inom samhällsbyggande

forskare ser ut från scen i Stadshuset

2024-03-15

Den 15 mars bjöd Södertälje kommun in över 200 personer till Stadshuset för lärande om Sunt samhällsbyggande, ett område inom Mälardalskommuner mot organiserad brottslighet.

Genom föreläsningar och workshops lär sig idag den 15 mars sex kommuner hur de bäst förebygger och motverkar organiserad brottslighet. 

Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör på Södertälje kommun är ordförande i arbetsgruppen Sunt samhällsbyggande. Han inleder dagen och lyfter att kommunerna på plats har det gemensamt att stora summor pengar flödar ut från kommunerna till den organiserade brottsligheten.

– Vi i Södertälje har länge varit ensamma om att försöka motverka detta. Idag höjer vi kunskapen hos oss alla och utbyter information. Så kan vi bli ännu bättre, säger Andreas Klingström.

Flera myndigheter upptäcker tillsammans brister

Flera experter är på plats för att hålla föredag. Heidi Trangius och Gunnar Appelgren från lokalpolisområde Södertälje pratar om det myndighetsgemensamma arbetet inom Insats Ragnhild som har starka kopplingar till Pax och Mälardalskommunernas samverkan. Gunnar Appelgren är bland annat en stark förespråkare för att när du som Södertäljebo ser något som avviker ska du våga anmäla.

Kollegan Heidi Trangius berättar bland annat om vad myndigheter upptäcker när de går samman. På en gemensam kontroll hittade de nyligen ett bageri med ohygienska bakugnar. Det sprang råttor i anslutning till verksamheten och arbetstagare bodde på arbetsplatsen, rakt ovanför de heta bakugnarna.

– De som står bakom illegal verksamhet som denna vill tjäna pengar, vi försvårar för dem på alla sätt genom att kunna lägga viten och hitta svart arbetskraft. Genom olika myndigheters befogenheter gör vi det möjligt, berättar Appelgren och Trangius.

Ekobrottsmyndigheten tipsar om arbetssätt mot fusk

Sara Persson, från Ekobrottsmyndigheten berättar om företag och branscher som försvårar för legala företag att konkurrera med de som bryter mot reglerna på arbetsmarknaden, så kallad osund konkurrens.

Kommuner är utsatta för att de upphandlar exempelvis städ- och byggtjänster, branscher inom vilka myndigheter ser arbetskraft utan arbetstillstånd, fusk med moms och arbetsgivaravgifter och dålig arbetsmiljö. Och eftersom kommuner även hyr ut fastigheter är det viktigt att ha koll på vilka man hyr ut åt för att inte stötta exempelvis penningtvätt, menar hon.

Hon uppmanar kommuner att kontrollera hela entreprenörskedjan. Förutsättningar för kontroll behöver byggas upp genom rutiner för kontroll och att man utformar kontrakt och avtal så att kommunerna kan följa upp.

– När ett företag får dåligt rykte flyttar de på sig. Det är därför vi är här idag så att ni kan bygga upp den viktiga samverkan med andra kommuner och hitta varandras ”best practices”, säger Sara Persson.

Maffiaexperten varnar kommunerna

Från forskarsidan är Carina Gunnarsson på plats. Hon har följt Södertälje kommuns arbete tillsammans med polisen på nära håll och är mest känd för sin forskning om maffian på Sicilien. Att förebygga och mota bort organiserad brottslighet är centralt. Konsekvenserna är annars stora. Folk slutar vittna, viljan att betala skatt undergrävs. Där tänker man att välfärdens resurser endast går till dem som har kontakter.

Hon lyfter olika former av påverkan som även sker idag och riskerar fortsätta utvecklas även i Sverige. Det kan handla om subtila signaler till öppna hot samt dolda former av påverkan i form av korruption eller infiltration.

På Sicilien kan personer få begravningsblommor, kulor i ett kuvert eller att företagare får lim insprutat i låset till deras affärsverksamhet. Signalen: ”Det är vi som äger din verksamhet, inte du.”

Svenska kommuner behöver vara uppmärksamma på vilka som har tillgång till eftertraktad information. De som vill utnyttja kommunen frågar sig nämligen ”Vilken tjänsteperson ska jag gå på?”. Det kan handla om att få förvarningar om en inspektion för att kunna skydda sin affärsverksamhet från myndighetskontroll, menar Carina Gunnarsson.

Dagen avslutas med workshops där man får hitta lösningar på de utmaningar man ställs inför inom samhällsbyggnadsfrågor.

Eskilstuna kommun samarbetar med Södertälje inför och under dagen.

Sprunget ur Pax

Arbetet mot organiserad brottslighet har drivits i samverkan mellan främst Södertälje kommun och polisen, från 2010. I slutet på 2020 började kommunen fördjupa samarbetet genom Pax, med visionen fred och frid i Södertälje. Ur Pax-arbetet har Mälardalskommunernas samverkan fötts.

Samverkan mellan sex kommuner fokuserar på sex områden:

  • sunt samhällsbyggande, inklusive vilka som ska få bygga och få tillgång till mark i kommunen
  • tillsynsfrågor, till exempel miljöbrott, inklusive avfallsbrott
  • vård och omsorg, inklusive personlig assistans och omsorgsboenden
  • försörjningsstöd, inklusive utbyte av erfarenheter, vad man som kommun råkat ut för och hur man jobbar idag
  • att våga polisanmäla, och diskussionen om anonymitet
  • folkbokföringsbrott, ett av områdena inom bidragsbrott

Samverkanskommunerna är Södertälje, Nykvarn, Strängnäs, Enköping, Eskilstuna och Västerås.