Nyheter

Årets lärare har fått utmärkelser

Tack Södertäljes lärare.

2023-08-17

Utbildningsnämnden delar ut flera utmärkelser under året 2023 till elever i grundskolan, lärare, förskolelärare - individ eller grupp, samt till elev- och barnhälsomedarbetare – individer och team, inom den kommunala verksamheten.

Den 17 augusti delades utmärkelser ut för årets lärare, årets arbetslag, årets elevhälsoteam och årets elevhälsomedarbetare när grundskolans lärare samlades för KUL-dagen (kompetensutvecklingsdag) och gymnasieskolan lärare samlades på KU-dagen (kompetensutvecklingsdag). Det finns många duktiga lärare i Södertäljes skolor och det känns bra och viktigt att uppmärksamma några av dem som är ledstjärnor i att utveckla undervisningen säger Elof Hansjons, Utbildningsnämndens ordförande.

Utmärkelsen årets lärare inom grundskola

Paulus Lasso, på Lina grundskola fick utmärkelsen årets lärare inom grundskolan. Foto: Södertälje kommun

Motivering: Paulus har på ett utomordentligt sätt utvecklat undervisningen. Hans goda ledarskap och pedagogiska förmåga lyser igenom. Paulus har en god förankring i pedagogisk och didaktisk teori, och omsätter detta i praktik. Han har höga förväntningar på sina elever och erbjuder eleverna fantastisk och relevant stöttning för att alla ska lyckas och lära sig. I Paulus klassrum möter man en tydlig och varierad undervisning med en lärmiljö som är lustfylld och samtidigt meningsfull. Man möter en lärare som med kärlek och respekt arbetar för alla elevers rätt till kunskap och utveckling! 

Anna Holmberg på Oxbacksenheten fick utmärkelsen årets lärare inom grundskolan.  Foto: Södertälje kommun

Motivering: Anna har visat goda kunskaper i att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar. Genom god struktur i undervisningen når eleverna goda resultat. Hennes undervisning utmanar eleverna till att prestera sitt absolut bästa och varje elev får möjlighet att utvecklas. Anna är mycket mån om att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.

Utmärkelsen årets arbetslag inom grundskola 

Ronna grundskolas arbetslag årskurs 1 fick utmärkelsen årets arbetslag inom grundskola, årskurs 1. Foto: Södertälje kommun

Motivering: Arbetslaget för årskurs 1 har under året arbetat fokuserat på att se och följa varje enskild elevs utveckling och måluppfyllelse. De har arbetat med att öka kvalitén i undervisningen för att på så sätt höja resultaten. De har ett stort engagemang och en stor nyfikenhet på nya spår och idéer för att uppnå det. Deras positiva anda smittar av sig på alla. Arbetslagets insats har inte bara lett till högre måluppfyllelse för eleverna utan en fin gemenskap med en vi-känsla hos eleverna.

Igelsta grundskola, årskurs 9, fick utmärkelsen årets arbetslag i årskurs 9. Foto: Södertälje kommun

Motivering: Arbetslaget i årskurs 9 har under det här läsåret haft modet att vända blicken inåt och ställa sig de obekväma frågorna kring sitt ledarskap och sin undervisning. Genom forskning, kollegialt lärande och prestigelösa diskussioner kring planering, undervisning och bedömning har våra lärare lyckats höja kvalitén i undervisning på Igelsta grundskolas högstadium på ett föredömligt sätt. Det har lett till att niornas meritvärde och behörighet till gymnasiet har ökat avsevärt. Genom engagemang, motivation och en stark vilja till förändring och utveckling har våra lärare visat och bevisat att man kan skapa de bästa förutsättningarna för att våra elever ska lyckas.  

Utmärkelsen årets elevhälsoteam på gymnasieskolan 

På Täljegymnasiet fick arbetslag IA utmärkelsen som årets elevhälsoteam på gymnasieskolan. Foto: Södertälje kommun

Motivering: Tack vare mentorernas arbete har Tälje IA förbättrat relationerna med elever och deras vårdnadshavare samt utvecklat en trygg och ordnad miljö för varje enskild elev. Behov av stöd uppmärksammas snabbt och eleverna kopplas till rätt elevhälsopersonal utifrån behov. På så vis får eleverna det dagliga stöd de behöver för att gå vidare i sin utveckling mot sina individuella mål.

Utmärkelsen årets elevhälsomedarbetare på gymnasieskolan

Helena Roséns blomsterbukett och check då hon inte kunde delta vid då utmärkelsen delades ut. Hon fick utmärkelsen årets elevhälsomedarbetare på gymnasieskolan. Foto: Södertälje kommun 

Motivering: Helenas arbete har bland annat resulterat i att skolans nya café nu har en hälsofrämjande profil samt att eleverna har möjlighet att delta i hälsofrämjande rastaktiviteter som fotboll och pingis. Helena har tillsammans med andra arbetat intensivt med främjande och åtgärdande arbete kring diskriminering och kränkningar och hon är en mycket god förebild för eleverna som alltid bemöts av värme och respekt. Hon är en starkt bidragande orsak till att så många av våra elever uttrycker att de är trygga på skolan.