Dags att ansöka om riksfärdtjänst för julresor(3)

Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul men har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Julen är en stor reshelg och tåg och flyg blir snabb fullbokade. För dig som behöver ansöka om riksfärdtjänst är det därför tryggast att ansöka i så god tid som möjligt, dock senast onsdag 15 november.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om riksfärdtjänst och skicka den till Södertälje kommun, myndigheten för äldre och personer med funkstionsnedsättning, 151 89 Södertälje.

Du behöver inte ha beslut om vanlig färdtjänst för att ansöka om rikdfärdtjänst. Läs mer om riksfärdtjänst här.