Förändringar i hemtjänsten inom Södertälje kommun

Aleris har valt att inte förlänga sitt avtal med Södertälje kommun och lägger ner sin verksamhet som utförare av hemtjänst i kommunen. Omkring 130 mottagare berörs. Kontraktet går ut den sista november och alla som har Aleris som utförare har fått information.

För att kunna säkerställa en ordnad övergång kommer kommunen att ta över mottagare av hemtjänst och personal genom en så kallad verksamhetsövergång. Aleris personal är informerad och kommer få vidare information kring detta från Södertälje kommun.

Kommunen och Aleris har ett nära samarbete för att övergången ska bli så smidig som möjligt för de som får en ny utförare av hemtjänst.

Relaterad information

Brev till brukare (sv)

Brev till brukare (fi)

Brev till brukare (ara)