God beredskap för vintern

Vi och de kommunala bolagen samordnar vår snöröjning. Orsaken är att ge så god service som möjligt till våra medborgare.

Vi har god beredskap för vinterväder. Tillsammans har kommunen och de kommunala bolagen 70 maskiner, som kan ploga, sanda eller salta på alla kör- och gångbanor i hela kommunen.

Tre beredskapslagda driftledare leder arbetsinsatserna, två i Södertälje och en i Järna. De följer bland annat väderutvecklingen, gör kontroller av väglag samt kallar ut medarbetare när det behövs. I händelse av klass 2-varningar eller större kan ytterligare driftledare kopplas in tillsammans med kommunens övriga krisorganisation.
Läs mer om vinterväghållningen.

Följ vår snöröjning på Twitter! Där får du den senaste informationen om vilken status vägarna har i Södertälje.