Medborgarsamtal om demokrati - 27 april

Södertälje ska bli en mer demokratisk kommun. För att lyckas behövs din och alla andra Södertäljemedborgares hjälp och vi vill höra dina åsikter och förslag på hur vi kan utveckla demokratin.

Vi börjar med att ta fram en strategi för Södertälje kommuns demokratiarbete. Strategidokumentet ska sätta inriktningen för kommunens arbete att utveckla och stärka demokratin samt öka möjligheterna för medborgarnas inflytande. Demokratiberedningen, kommunens ansvarsgrupp för demokratiarbetet, bjuder in till flera medborgarsamtal i vår. Den första dialogen hålls 27 april mellan klockan 17.00 – 19.00 på Södertäljebyrån. Där får du chansen att diskutera och lämna förslag direkt till våra politiker och vår nya stadsdirektör.

Vad ska strategin innehålla?

På vilket sätt vill du lämna förslag och idéer för att påverka kommunens politiker mellan valen? Hur vill du helst ha dialog med politikerna? Vad tror du kommunen behöver göra för att öka ungas inflytande och låta unga komma till tals? Det här är några av frågorna som vi behöver din hjälp med för att kunna ta fram en strategi.

Ju fler medborgare som är med och påverkar, i diskussioner och lämnar sina synpunkter till Södertälje kommun, desto större blir kraften. Välkommen att dela med dig av dina åsikter och förslag – demokratin behöver dig!

Varmt välkommen till vårens medborgardialoger och dela dina åsikter, den 27 april mellan 17.00 - 19.00 på Södertäljebyrån.

Medborgarsamtal i maj

Vill du hellre delta på samtal den 3 maj? Då är du välkommen till Ronna, Geneta och Hovsjö för fortsatta samtal. Eller är du ung och vill samtala i grupp med andra unga kommer vi till Nova den 5 maj.

Datum för medborgarsamtal
27 april

Södertäljebyrån klockan 17.00 – 19.00

3 maj
Hovsjö centrum klockan 10.15 - 12.00
Geneta centrum klockan 13.00 - 14.30
Ronna centrum klockan 14.30 - 16.00

5 maj - för ungdomar
Café Nova, Lunagallerian plan 2, klockan 17.00 - 18.00

Du kan skicka in dina åsikter
Det går också bra att skriva och mejla dina åsikter till e-postadress: demokrati@sodertalje.se. Eller om du vill fylla i ett formulär på webben: www.sodertalje.se/tycktillomdemokratin. Vi behöver ditt förslag senast 10 maj 2017.